دات نت فریم ورک (Net Frame Work ) چیست؟

net

(.NET Framework) دات نت فریم ورك چیست؟
یک چارچوب است که توسط شرکت مایکروسافت براي توسعه انواع نرم افزارها علی الخصوص ویندوز .NET Framework
همچنین میتواند براي توسعه نرم افزارهاي تحت وب مورد استفاده قرار بگیرد.تا کنون چندین .NET Framework. طراحی شد
انتشار یافته که هر بار قابلیتهاي جدیدي به آن اضافه شده است. .NET Framework نسخه از
که در بر گیرنده کلاس ها، ساختارها،داده هاي شمارشی و…. (FCL) شامل کتابخانه کلاس محیط کاري .NET Framework
است که محیطی را فراهم می آورد که برنامه ها (CLR) زبان مشترك زمان اجرا .NET Framework می باشد.مهمترین قسمت
Visual ، C#.Net در آن اجرا شوند. این چارچوب ما را قادر می سازد که برنامه هایی که تحت آن نوشته شده اند اعم از
و دات نت اجرا می شوند کدهاي مدیریت شده نامیده می شوند CLR را بهتر درك کنیم. کدهایی که تحت C++ و Basic.Net
(CIL) جنبه هاي مختلف نرم افزار را در زمان اجرا مدیریت می کند. در زمان کامپایل کدها به زبان مشترك میانی CLR چون
که نزدیک و تقریبا شبیه به زبان اسمبلی است ترجمه می شوند. ما باید کدهایمان را به این زبان ترجمه کنیم چون فقط این زبان
ترجمه می شوند. (CIL) هر دو به زبان مشترك میانی Visual Basic.Net و C# براي دات نت قابل فهم است. براي مثال کدهاي
به همین دلیل است که برنامه هاي مختلف در دات نت که با زبان هاي متفاوتی نوشته شده اند می توانند با هم ارتباط برقرار کنند.
اگر یک زبان سازگار با دات نت می خواهید باید یک کامپایلر ایجاد کنید که کدهاي شما را به زبان میانی ترجمه کند. کدهاي
ذخیره می شوند.کدهاي ترجمه شده به زبان میانی به کامپایلر فقط .dll یا .exe در یک فایل اسمبلی مانند CIL ترجمه شده توسط
منتقل می شوند.این کامپایلر در لحظه فقط کدهایی را که برنامه در آن زمان نیاز دارد به زبان ماشین ترجمه می (JIT) در زمان
کند.
در زیر نحوه تبدیل کدهاي سی شارپ به یک برنامه اجرایی به طور خلاصه آمده است :
۱٫ برنامه نویس برنامه خود را با یک زبان دات نت مانند سی شارپ می نویسد.
۲٫ کدهاي سی شارپ به کدهاي معادل آن در زبان میانی تبدیل می شوند.
۳٫ کدهاي زبان میانی در یک فایل اسمبلی ذخیره می شوند.
کدهاي زبان میانی را در لحظه به کدهایی که براي کامپیوتر قابل خواندن باشند JIT 4. وقتی کدها اجرا می شوند کامپایلر
تبدیل می کند.
است و نقشه اي است براي معادل سازي CLR نیز دارد که بخشی از (CTS) دات نت ویژگی دیگري به نام سیستم نوع مشترك
در ویژوال بیسیک یکسان هستند چون هر دو از نوع Integer در سی شارپ و نوع int نوع CTS انواع داده ها در دات نت. با
یکی دیگر از (Garbage collection) مشتق می شوند. پاك کردن خانه هاي بلا استفاده حافظه در یک فایل System.Int32
ویژگیهاي دات نت فریم ورك است. هنگامی که از منابعی، زیاد استفاده نشود دات نت فریم ورك حافظه استفاده شده توسط برنامه
را آزاد می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *